EMC och IoT

Med IoT, Internet of Things menas att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, har försetts med inbyggda elektroniska delar, såsom sensorer, datorer och internetuppkoppling. Detta gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data.

Affärspotenialen inom IoT bedöms vara så stor att somliga talar om en ny ”guldrush” runt hörnet. IoT i full skala anses bli realiserat i full skala i samband med att 5G-tekniken kommer ut på marknaden med början runt år 2020 och då en massiv ökning av antalet trådlösa uppkopplingar förutses. Utvecklingen inom IoT kommer med största sannolikhet att påverka EMC-området på flera sätt.

 

Frekvensområdet för IoT-tillämpningar förutses att utvidgas flera tiotals GHz och sannolikt ända upp till 90 GHz. Detta kommer att påverka EMC-arbetet inom emission och tålighet eftersom befintliga standardiserade EMC-metoder, med några få undantag, innefattar frekvenser upp till 18 GHz. Tålighet och emission vid högre frekvenser än för dagens EMC-standarder är således ett okänt område för de flesta produkter.

 

En annan konsekvens av en framtida utvidgning av frekvensområden för IoT blir att mät- och testsystem för EMC kommer att behöva vidareutvecklas. Den massiva ökningen av IoT tillämpningar innebär samtidigt att antalet möjliga samlokaliseringsscenarier blir så stort att det inte kommer att gå att förutse alla möjliga störningsproblem. Dagens prognoser ligger på totalt 20-25 miljarder uppkopplade enheter år 2020 och där IoT-produkter står för den största ökningen från och med idag.

 

Konsumenters vanor kommer således att ha stor påverkan på om EMC kan uppnås i olika lägen. Utvecklingen inom IoT kommer därför att kräva att EMC-området utvecklas för att kunna hantera de nya utmaningarna. Det kan rentav vara så att EMC-området kan stå inför en utveckling som innebär den största utmaningen i områdets snart 100-åriga historia.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment