Information från svenska IEEE EMC (nov 2016)

Årsmötet genomfördes . i mitten av november med en relativt god uppslutning av EMC-intresserade även om många av de närvarande inte var medlemmar. Jag kunde tyvärr inte själv närvara men blev trots denna försummelse omvald som ordförande liksom Kia Wiklundh som vice ordförande och Åke Lindbeck som sekreterare.

Den tekniska delen av mötet hade EMC i autonoma fordon som huvudtema . Deltagarna fick lyssna till en bred palett av föredrag, från generella föredrag om EMC i fordon och autonoma fordon i en trådlös miljö, testmetodik EMC för autonoma fordon, och över till frågor kring funktionssäkerhet som gränsar till det filosofiska. Frågeställningen var huruvida autonoma fordon måste programmeras för att bestämma vem som ska dö vid en olycka. (Svaret är nej enligt föredragshållaren.)

 

Dagen innehöll även ett föredrag om röjande signaler, vilket också är det preliminära huvudtemat för ett kommande möte under våren.

 

IEEE Sverige har även i år genomfört en ordförande-konferens. En nyhet därifrån är att det pågår ett arbete att modernisera hemsidorna och byta plattform för dessa. Detta kommer förhoppningsvis leda till ett snabbare informationsflöde där, eftersom vi inom respektive Chapter kommer att kunna uppdatera vår egen information. Det får också troligen till följd att vi inte längre kan lägga upp presentationerna från våra möten där, men det återstår att se om vi kan få till en annan lösning för detta.

 

En annan nyhet är att Sverige får en starkare position inom IEEE under de närmaste åren då Margaretha Eriksson tillträder som ordförande för Region 8 (Europa, Mellanöstern och Afrika).

 

En viktig diskussion inom IEEE Sverige är nyrekrytering till såväl yrket som föreningen. Inom EMC har frågan om utbildning också väckts till liv. Hur ser vi till att kunskap om EMC och robusta system i allmänhet sprids utanför vår egen (tyvärr allt för lilla) grupp? Hur får vi fler aktiva ingenjörer intresserade? Hur får vi in EMC-frågor i ännu högre grad i utbildningen? Vi har ännu inga svar, men det är viktiga frågor som ligger i vårt eget intresse att diskutera och driva.

 

En sista nyhet som avslöjades vid årsmötet är att EMC Europe kommer att återvända till Göteborg. Det dröjer dock till 2022 så under tiden får ni hålla till godo med städer som Angers, Amsterdam, Barcelona, Rom och Glasgow. Och delta på våra IEEE EMC möten såklart. Sprid gärna nyttan och nöjet med dessa möten till branschkollegor, de erbjuder som ni vet en bra kombination av lärorika föredrag och ypperliga tillfällen till nätverkande.

 
Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC