EMC och GPS

Global Positioning System . (GPS) är ett av flera system bland det som går under det övergripande namnet Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Den mest kända tillämpningen av GPS i vardagslivet torde vara positionering men en annan mycket viktig tillämpning är att ge noggrann tid till telekommunikationssystem, datornätverk med mera. Det är också vanligt att olika typer av mätsystem, exempelvis inom EMC, använder GPS för tidssynkronisering och tidsstämpling av mätdata.

Många vitala tjänster i samhället är därför starkt beroende av fungerande GPS-funktion . Detta beroende påverkar även utvecklingen inom EMC-området. Bakgrunden är att GPS kännetecknas av att den mottagna signalen vid mottagaren är mycket svag, till och med lägre än den termiska brusnivån i mottagaren. Detta gör att GPS-mottagare är känsliga för störningssignaler inom mottagarens frekvens-band. EMC-problem som påverkar GPS-mottagare kan därför få oväntat stora följdeffekter. Detta faktum har på senare år lett till en trend där störningsmiljön inom GPS-bandet börjat undersökas och övervakas på olika sätt.

 

Flera varianter av mätsystem för EMC-kontroll av GPS-miljön har sett dagens ljus, både som standardprodukter och för forskning och utveckling. I USA och Storbrittannien finns nationellt utbyggda system för mätning av störningsmiljön i GPS-bandet. Det amerikanska systemet benämns Patriot Watch och det brittiska projektet går under namnet Sentinel.

 

Att uppnå EMC vid GPS-mottagare är således A och O för att inte få följdeffekter för vitala system som använder GPS-signalen antingen för nogrann position eller tid.

 

Teknikutvecklingen som resulterar i en ständigt ökande mängd elektroniska system i samhället och i närheten av GPS-mottagare har därför lett till att ett nytt delområde inom EMC nu växer och torde fortsätta att växa framöver.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment