Information från svenska IEEE EMC (april 2016)

Electronic Environment . genomfördes i april. Det var för mig några intensiva dagar med besök på konferensen, arbete i monter på den parallella S.E.E. mässan och så klart det traditionella IEEE EMC mötet. Electronic Environment är liksom våra föreningsmöten en plats att mötas och nätverka. En skillnad mot våra vanliga föreningsmöten är att det även erbjuds möjlighet att träffa ”de andra”, de som arbetar med miljötålighet, ESD och andra för oss lite främmande teknikområden.

 

Vi driver våra mötesfora på var sin kant, separata projekt, standardiseringsarbete och tester. Jag tror vi i ännu högre grad borde ta vara på möjligheterna att lära av varandra. För oss som arbetar på provningslabb och forskningsinstitut så går det kanske att i hög grad hålla isär de här teknikområdena, men för er som utvecklar och ansvarar för produkter är kopplingarna ofrånkomliga. Hur påverkas t.ex. EMC-egenskaperna över tid av inkapslingens brister i miljötålighet? Hur påverkas produktens funktionssäkerhet av de försämrade EMC-egenskaperna? Kan brister i EMC eller miljötålighet i någon mån kompenseras eller i varje fall hanteras av en smart systemkonstruktion eller programvara?

 

Vårt nästa möte håller på att planeras och på initiativ av ICES på KTH (Innovative Centre for Embedded Systems) är avsikten att genomföra ett samarrangemang efter sommaren.  Dagens avancerade inbyggda system är bra exempel på produkter som vinner på en helikoptersyn på funktion och pålitlighet över tid och i besvärliga miljöer. Jag tror inte att några av frågorna ovan besvaras på mötet, men det kan förhoppningsvis bli ännu ett tillfälle att träffa kollegor från såväl vårt eget som andra teknikområden.

 

Till dess så önskar jag er en skön och störningsfri sommar.

 
Christer Karlsson                          
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC