Drivkrafterna för EMC-marknaden

EMC-området . fortsätter att utvecklas i takt med den övriga industriutvecklingen. Nya elektroniska produkter måste möta olika slags EMC-krav varför EMC-ingenjörer ständigt möter nya utmaningar som måste lösas.

Den europeiska EMC-marknaden kan grovt indelas i fyra segment; laboratorier för test och verifiering av EMC-krav, tillverkare av mät- och testutrustning för EMC-ändamål, tillverkare av olika slags komponenter för att reducera EMC-problem samt slutligen konsulter som arbetar med att formulera och verifiera EMC-krav vid produktutveckling.

 

EMC-marknaden påverkades inte särskilt mycket av den tidigare finanskrisen, vilket brukar antas bero på att EMC-området är starkt knutet till forskning och teknikutveckling. Detta tillsammans med att små och medelstora företag oftast inte har resurser att hålla egna EMC-experter och testlaboratorier har lett till att marknaden för EMC-testning har växt de senaste åren.

 

En annan drivkraft för både den europeiska och globala EMC-marknaden är införandet av trådlös teknik i nya produkter. Denna trend avspeglas även på internationella EMC-konferenser där EMC-aspekter för trådlös teknik idag är väletablerade områden. Då den allmänna trenden inom trådlös teknik är ökade frekvensbandbredder och utökade frekvensområden så leder detta till en ökning inom EMC-analys och testning.

 

Den övergripande ambitionen i visionen om ”Internet of Things” (IoT) förväntas uppfyllas via den pågående utvecklingen inom trådlös teknik för 5G. 5G ses som den nödvändiga möjliggöraren för IoT i full skala då en massiv ökning av trådlös teknik krävs för att uppfylla visionen. Denna utveckling kommer att leda till en massiv ökning av hopkopplade enheter som i sin tur kommer att få EMC-frågor att bli kritiska för att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet hos denna nya generation av produkter.

 

Den pågående industriutvecklingen indikerar därför att EMC-marknaden även fortsättningsvis kommer att växa och vara en viktig och nödvändig del inom forskning och teknikutveckling.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment