Information från svenska IEEE EMC (mars 2016)

Mitt första år . som ordförande är över och ett nytt år med nya utmaningar har börjat. Vi kommer fortsätta jobba mott att vara en mötesplats för att dela kunskap och idéer mellan medlemmarna och erbjuda medlemmarna möjlighet att besöka intressanta platser med EMC anknytning. Årets första medlemsmöte uppfyllde helt klart detta. Den 3 mars träffades vi i hos FOI i Linköping och fick lyssna till flera intressanta föredrag kring ämnet ”EMC i trådlösa system”. Vi fick även tillfälle att se lite av verksamheten vilket bland annat många insikter och påminnelser i hur sårbart vårt digitaliserade samhälle kan vara.

 

Om någon inte fick inbjudan till mötet så hör av er till styrelsen. Vi använder oss av två adresskällor för våra utskick. Dels de som är personligen medlemmar IEEE, och dels för vi en egen lista där även andra än medlemmar brukar bjudas in till evenemang. Många glömmer att ändra sin mailadress hos såväl IEEE centralt som lokalt, så om ni inte har fått några mail från mig de senaste månaderna så kan det vara ide att höra av sig och meddela er nya mailadress.

 

Att arrangera ett IEEE evenemang behöver inte vara så komplicerat. Passa till exempel på när ni har någon besökare med intressanta kunskaper eller själva ska prata inför era kollegor och bjud in till ett öppet föredrag. Jag hjälper gärna till med utskick via våra sändlistor och utan att det behöver kosta särskilt mycket extra i varken tid eller pengar så får ni ett ytterligare tillfälle att träffa kollegor i branschen. Ett aktuellt exempel är då Chalmers nyligen ordnade ett föredrag kring nanomaterial för RF-komponenter och system och passade på att bjuda in såväl CPMT, MTT, AP som EMC medlemmar.

 

Nästa inplanerade möte äger rum under Electronic Environment i april. Arrangörerna låter oss liksom tidigare använda lokalerna för ett medlemsmöte. Hoppas vi ses där!

 
Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC