Information från svenska IEEE EMC (okt 2015)

Årets andra . och sista möte, tillika årsmöte, genomfördes den 16:e oktober. Den sittande styrelsen omvaldes för ytterligare ett år och vi tackar alla för förtroendet.

Mötet var för övrigt lite annorlunda. För det första ägde det inte rum i Sverige utan i Köpenhamn hos SP Danmark. För det andra handlade en stor del av de tekniska presentationerna inte om EMC utan om tillförlitlighet och miljötålighet. Per-Erik Tegehall, Swerea IVF, höll en intressant presentation om miljötålighet och inte minst lödfogar.

 

Vi fick även lyssna till Hans Grönqvist, Swerea IVF, som talade om säkerhet i industriella industrisystem och Jan Carlsson, SP, som talade om mobiltäckning i energieffektiva byggnader. Presentationerna finns tillgängliga på ieee.se för er som inte hade möjlighet att delta i mötet. Som vanligt bjöds även på rundtur i labben och lokalerna i Sydhavnen.

 

IEEE Sverige fyller 50 år i år vilket uppmärksammas genom några evenemang under hösten. Ni som är medlemmar ska ha fått information. Det görs även en del extra insatser för att försöka locka fler medlemmar. Jag vill själv slå ett slag för möjligheten att nätverka med likasinnade vilket jag ser som en av de stora fördelarna med att vara medlem. Det finns inte många andra möjligheter att träffa lika många EMC-intresserade på en och samma gång som på våra medlemsmöten.

 

Tid och plats för nästa möte diskuterades som vanligt och den preliminära planen är att FOI i Linköping kommer att stå värd för ett möte kring EMC i trådlösa system i början av februari. Vi återkommer med inbjudan och detaljer.

 

 
Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC