Vem har tätpositionen inom EMC idag?

En redaktörs reflektioner . EMC-området har utvecklats i olika riktningar sedan det uppstod för runt 100 år sedan. Då utgjordes den drivande kraften av att man ville försäkra sig om att oavsiktlig elektromagnetisk emission från hushållselektronik inte skulle störa de nya rundradiotjänsterna.

Under det kalla kriget ökade intresset för EMC i militära tillämpningar där plattformar inom armé, marin och flyg blev mer och mer beroende av olika elektroniska system ombord. Som en följd av kärnvapenhotet blev skyddstekniker mot elektromagnetisk puls (EMP) viktigt både i militära plattformar och i samhällsviktig infrastruktur. Under det kalla kriget gjordes därför stora investeringar i provanläggningar och elektromagnetiska beräkningar för att få fram konstruktionsregler inom EMC. Idag ser det ut som om det största intresset för EMC frågor åter igen har flyttats till ett annat tillämpningsområde.

 

Trots att EMC-intresset fortfarande är stort i militära tillämpningar så ser det ut som om fordonsindustrin nu innehar tätpositionen i den fortsatta utvecklingen av EMC-området. Den hårda konkurrensen tillsammans med ett ökande antal trådlösa system i nya bilmodeller har lett till att EMC-frågor måste hanteras med hög prioritet.

 

Höga krav på tillförlitlighet och säkerhet för fordon leder till att flera delområden inom EMC måste hanteras största intresse. Exempel är skärmning, antennteknik, radiostörningar, överhörning samt statisk elektricitet. De senaste åren kan man se en tydlig trend på internationella EMC-konferenser att fordonsindustrin arbetar med de mest kvalificerade EMC-problemen och att flera fordonstillverkare investerar i egna anläggningar för EMC-prov.

 

Efter det kalla kriget ser det därför ut som om fordonsindustrin övertagit den ledande rollen från den militära sidan. Fordonsindustrin framstår idag som ett tydligt exempel på ett område där EMC är en av flera nödvändiga förutsättningar för framgångsrika affärer.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment