Information från svenska IEEE EMC (maj 2015)

Årets första föreningsmöte . ägde rum den 12:e maj och arrangerades hos FMV i Enköping. Ett stort tack till vår värd Per-Olof Eriksson. 51 personer hade anmält sig till mötet och temat för dagen var ”Radiokommunikation och samexistens” med fokus på militära kommunikationssystem.

Vi fick höra intressanta presentationer från Karina Fors och Peter Stenumgaard från FOI, samt Anders Jonasson och Daniel Jonsson från FMV. Vi fick även se FMVs labblokaler där de provar försvarsmaktens kommunikationssystem.

 

Jag utbildades till telegrafist i armén för snart 30 år sedan och kände att utvecklingen har hunnit ta några steg sedan dess. Vi hade inte några servrar med oss ut i skogen på den tiden och vi använde DL 1000 kabel istället för optisk fiber, men så tog det lite längre tid att få fram informationen också.

 

En annan reflektion är att kraven på civila och militära kommunikationssystem håller på att närma sig varandra. Kostnadsbilden börjar bli allt mer viktig även för militära system, samtidigt som tåligheten mot både oavsiktliga och avsiktligta störningar på de civila systemen blir allt viktigare i takt med att vi gör oss allt mer beroende av dem.

 

Presentationerna och en del foton från visningen kommer att läggas upp på hemsidan (http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc), där presentationerna från mötet i november redan finns upplagda. Vi har till slut fått till en dokumentstruktur där vi undan för undan lägger upp mötesprotokoll och annan info från mötena. I dagsläget säger IEEE att materialet endast kommer att få ligga kvar i 2-3 år, men jag hoppas vi kan få dem att ändra sig.

 

Kommande möte är ännu inte beslutat. Förslag på teman och platser finns, men ni är välkomna med fler idéer. Troligen kommer vi bara att ha ett möte under hösten och då blir det som vanligt ett samarrangemang med SNRV Sektion E. För er som inte brukar gå på mötena så vill jag starkt rekommendera det. Förutom intressanta presentationer och studiebesök så är det ett svårslaget tillfälle för nätverkande. Den här gången var vi bara fyra personer som dök upp kvällen innan vilket också uppmuntras för ytterligare tillfälle att träffas.

 

Hör gärna av er om ni har frågor eller kommentarer på mötena eller annan verksamhet. Eller så kanske ni inte varit med på några träffar men vill få inbjudningar till kommande möten eller bli medlemmar? Kontaktinformation hittar ni på hemsidan.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC