Nya standarder

Nya standarder . Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektroniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard under mars, april, maj 2015.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns), europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK.

 

SS‐EN 50121‐1, utg 3:2015

– • EN 50121‐1:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 1: Allmänt

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 1: General

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

 

SS‐EN 50121‐2, utg 3:2015

– • EN 50121‐2:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 2: Emission of the

whole railway system to the outside world

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Används tillsammans med: SS‐EN 50121‐1.

 

SS‐EN 50121‐3‐1, utg 3:2015

– • EN 50121‐3‐1:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 3‐1: Fordon ‐ Tåg och kompletta lok och vagnar

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 3‐1: Rolling stock ‐ Train and complete vehicle

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Används tillsammans med: SS‐EN 50121‐1.

 

SS‐EN 50121‐3‐2, utg 3:2015

– • EN 50121‐3‐2:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 3‐2: Fordon ‐ Apparater

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 3‐2: Rolling stock ‐ Apparatus

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Används tillsammans med SS‐EN 50121‐1. Bl a förtuydligande beträffande in- och utgångar och nya emissionfordringar i frekvensområdet 1 GHz to 6 GHz, som anpassning till nya EN 61000-6-4.

 

SS‐EN 50121‐4, utg 3:2015

– • EN 50121‐4:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 4: Signal och telekommunikationsapparater

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Används tillsammans med SS‐EN 50121‐1. Bl a nya emissionfordringar i frekvensområdet 1 GHz to 6 GHz, som anpassning till nya EN 61000-6-4.

 

SS‐EN 50121‐5, utg 3:2015

– • EN 50121‐5:2015

Järnvägstillämpningar ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 5: Fasta installationer för elförsörjning

Railway applications ‐ Electromagnetic compatibility ‐ Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Används tillsammans med: SS‐EN 50121‐1.

 

SS‐EN 50500, utg 1:2008/A1:2015

– • EN 50500:2008/A1:2015

Järnvägsanläggningar ‐ Mätning av elektromagnetiska fält från elektriska och elektroniska apparater med avseende på exponering

Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure

 

SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Uppdatering till direktivet 2013/35/EU. Används tillsammans med: SS‐EN 50500, utg 1, 2008, som fr o m 2018‐01‐12 inte gäller utan detta tillägg A1.

 

SS‐EN 55016‐1‐5, utg 2:2015

CISPR 16-1-5:2014 • EN 55016‐1‐5:2015

EMC ‐ Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet ‐ Del 1‐5: Kalibrerings‐ och referensprovplatser för antenner, 5 MHz till 18 GHz

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods ‐ Part 1‐5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus ‐ Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz

 

Fastställelsedatum: 2015‐04‐15

SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

 

SS‐EN 55014‐2, utg 2:2015

CISPR 14-2:2015 • EN 55014-2:2015

Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål ‐ Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 2: Immunitet

Electromagnetic compatibility ‐ Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus ‐ Part 2: Immunity ‐ Product family standard

 

TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

Bl.a. skärpta krav på ESD-mätning och ny mätuppställning för apparater med bara nätsladd. Inför möjlighet att hänvisa till SS-EN 61000-4-22 för immunitetsmätning.

 

SS‐EN 55016‐1‐6, utg 1:2015

CISPR 16-1-6:2014 • EN 55016‐1‐6:2015

EMC ‐ Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet ‐ Del 1‐5: Kalibrering av antenner för EMC‐mätning

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods ‐ Part 1‐6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus ‐ EMC antenna calibration

 

Fastställelsedatum: 2015‐04‐15

SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

 

SS‐EN 61000‐4‐30, utg 3:2015

IEC 61000-4-30:2015 • EN 61000-4-30:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ‐ Del 4‐30: Mät‐ och provningsmetoder ‐ Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet

Electromagnetic compatibility (EMC) ‐ Part 4‐30: Testing and measurement techniques ‐ Power quality measurement methods

 

TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

Fastställelsedatum: 2015‐05‐13

 

SS‐EN 62485‐3, utg 1:2015

IEC 62485-3:2014 • EN 62485-3:2014

Laddningsbara batterier och batterianläggningar ‐ Säkerhet ‐ Del 3: Traktionsbatterier

Safety requirements for secondary batteries and battery installations ‐ Part 3: Traction batteries

 

SEK TK 21 Laddningsbara batterier

Fastställelsedatum: 2015‐04‐15

Ersätter SS-EN 50272-3, utg 1, 2003 som ej gäller fr o m 2017-08-14. Ny metod för beräkning av ventilationsluftflödet. Inför fordringar på golvmaterialet,

 

 

Nya standarder

Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektroniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard under perioden mars, april, maj 2015. För kompletterande information: www.elstandard.se