Det fullt uppkopplade samhället – vision som förutsätter EMC!

En redaktörs reflektioner . Det totala antalet mobilabonnemang i världen är nu lika stort som jordens befolkning. Samtidigt spänner aktörer inom mobil kommunikation musklerna runt en vision som får dagens mobilanvändning att endast framstå som en början. Efter tredje och fjärde generationens mobiltelefonisystem så pågår nu utvecklingen mot femte generationen, 5G.

Den övergripande visionen för 5G är det uppkopplade samhället (eng . Networked Society) där en massiv ökning av uppkopplad utrustning – upp till 100 ggr fler -inom vitt skilda områden i samhället förutses samtidigt som datatakten i näten ska höjas avsevärt – upp till 100 gånger högre. Det talas inte längre om en traditionell vidareutveckling av tidigare generationens system. Nu är bågen spänd för ett paradigmskifte – ett äkta uppkopplat digitalt samhälle.

 

Prestanda skall höjas till teknikens gränser för att möjliggöra tillämpningar inom de flesta samhällsektorer såsom smarta elnät, fjärrsjukvård, styrning av industriprocesser, intelligenta transportsystem, finansiella tjänster, blåljuskommunikation, underhållning och media. Utvecklingen är således driven av nya och ökade möjligheter för användning av trådlös teknik inom hela samhället. Förutsättningen för att trådlösa system ska fungera med optimala prestanda är att inte EMC-problem skapar en störningsmiljö som begränsar.

 

EMC-området föddes för ca 100 år sedan just på grund av att man ville försäkra sig om att den nya trådlösa tjänsten med rundradiosändningar inte skulle störas av emissioner från elektriska utrustningar. Den snabba ökningen av trådlösa system, både bland privatkonsumenter och i kritiska tillämpningar, som förutspås inom 5G-utvecklingen leder därför till att EMC-frågor blir helt avgörande för att uppfylla den visionen fullt ut.

 

Inom fordonsindustrin har man redan tagit stora steg i den riktningen via utvecklingen mot intelligenta transportsystem (ITS) där trådlösa system bland annat skall användas för kritiska tjänster inom Active Road Safety. Fordonsindustrin är generellt sett mycket synlig på EMC-konferenser och visar att man tar EMC-frågor på största allvar i sin produktutveckling. På så sätt tjänar fordonsindustrin som ett intressant föredöme för andra branscher där EMC-frågor kan ha stor påverkan på produkters prestanda och tillförlitlighet.

 

Med utvecklingen mot 5G torde fokus mot EMC-frågor öka ytterligare då tekniken förutspås påverka en mycket stor mängd nya tillämpningsområden.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment