Att ställa rätt EMC-krav

En redaktörs reflektioner . Vid nykonstruktion eller modifiering av en befintlig konstruktion så ska vi välja vilka EMC-krav vi vill ställa. Att ställa rätt EMC-krav innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt säkerställer att inga EMC-problem uppstår i den färdiga konstruktionen. Det svåra är inte att ställa EMC-krav i sig. Det svåra är att välja de EMC-krav som säkerställer EMC, samtidigt som inte detta kostar onödigt mycket.

Om vi exempelvis överdimensionerar EMC-kraven så minskar vi lönsamheten . Om vi istället underdimensionerar EMC-kraven så kommer EMC-problem att uppstå och detta leder i sin tur till ökade kostnader. Rätt EMC-krav säkrar således EMC samtidigt som vi håller kostnaden så låg som möjligt. Det finns gott om exempel på EMC-åtgärder som plötsligt tagits bort av rent ekonomiska skäl då någon beslutsfattare bedömt att åtgärderna är onödiga och enbart kostar pengar. När sedan EMC-problemen börjar komma så kan den kortsiktiga besparingen snabbt ätas upp av dyra reklamationer, felsökning och i värsta fall skamfilat varumärke.

 

Den andra ytterligheten fungerar inte heller på en konkurrensutsatt marknad. Att införa dyrbara EMC-åtgärder som inte behövs för att uppnå EMC bygger visserligen in stora marginaler mot problem men leder i värsta fall till att lönsamheten blir så dålig att produkten inte kan konkurrera.

 

Ett kvalificerat EMC-arbete innebär således god ekonomi i detta optimeringsproblem. Rätt EMC-krav kräver tillgång till kompetenta EMC-ingenjörer. Förutom att ha god kännedom om de olika EMC-krav som finns att välja på så måste man även klara av att kvantifiera vilka konsekvenser ett visst EMC-krav får på prestanda hos konstruktionen. För detta krävs oftast mycket god kännedom om de olika systemdelar som ingår i en konstruktion så att man kan identifiera de delar som är mest känsliga för EMC-problem och därmed måste skyddas. Att ställa rätt EMC-krav kräver därför en färdighet som oftast uppnås genom en kombination av goda EMC-kunskaper och stor erfarenhet av konstruktionsarbete.

 

Att ställa EMC-krav är i sig inte det svåra. Att däremot ställa de rätta EMC-kraven är oftast ingenjörskonst på högsta nivå!

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment