Information från svenska IEEE EMC (mars 2015)

2015 har börjat och IEEE EMC . har fått en ny ordförande i form av undertecknad. Som vår avgående ordförande Kia Wiklundh skrev i förra numret av Electronic Environment fick jag vid årsmötet i november äran att ta över klubban.

Eftersom Kia stannar kvar som vice ordförande och Åke Lindbeck fortsätter som sekreterare så känner jag mig fullständigt trygg och ser fram emot uppdraget. Jag vill också passa på att tacka Kia för en väl genomförd tid som ordförande och inte minst Leif Junholm som lämnar styrelsen efter många år.

 

En kort beskrivning av min bakgrund är att jag kom in på EMC-området via mikrovågstekniken. Jag disputerade på Chalmers 1996 med en avhandling om millimetervågstransistorer (metamorfiska HFETar). Därefter jobbade jag några år med mikrovågskonstruktion av MMIC för radiolänkar på Ericsson. Jag har även hunnit med några år inom konsultbranschen med huvudfokus på fordonsindustrin innan jag landade på SP 2008. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar jag som biträdande enhetschef för Elektronikenheten på SP och jobbar numera med även andra frågor än EMC.

2014 dominerades ändå av EMC för mig i och med rollen som vice ordförande för EMC Europe i Göteborg som SP hade huvudansvaret för och arrangerade tillsammans med Just Event.

 

Min förhoppning med IEEE EMC är att mötena även fortsättningsvis skall locka många deltagare med intressanta föredrag och spännande studiebesök. Medlemmarnas engagemang betyder allt för att detta ska fortsätta och alla kan bidra, med att vara värd för kommande möte, hålla en presentation om något intressant, eller helt enkelt komma till mötena och delta i diskussionerna. Hör av dig om du har idéer om hur vi kan utveckla oss vidare.

 

Jag vill passa på att göra reklam för vår hemsida http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc där vi har ambitionen att lägga upp såväl protokoll som tekniska presentationer från mötena.

Nästa möte är för övrigt inte helt spikat i tid och rum ännu men vi siktar på någon gång i maj. Mer information kommer så småningom.

 

Vi ses på nästa möte!

 

Christer Karlssonchrister.karlsson@sp.se