Sekretariatet IEC TC 104 ska behållas i Sverige

Sekretariatet IEC TC 104 . ska behållas på svensk mark. Det anser SEK Svensk Elstandard som avser att finansiera sekretariatet på egen hand inom överskådlig framtid.

Under senare år har en tendens varit att Asien, och främst Kina, plockat hem allt fler sekretariat. Förra året togs dock en svensk strategi för standardisering fram. I den ingår att stärka svenska intressen inom strategiskt viktiga områden, och underlätta för att de standarder som tas fram anpassas efter de svenska intressenternas behov och förutsättningar.

Sverige innehar sekretariatet av den internationella tekniska kommittén IEC TC 104 genom SEK:s medlemskap i IEC. Kommittén har under flera år haft bland den högsta efterfrågan av IEC:s standarder.

Finansieringsfrågan för TC 104 har dock varit något oklar, och sekretariatet har bland annat delfinansierats av SEES. Nu tar SEK över det totala ansvaret:

 

– Vi vill behålla sekretariatet här, det är viktigt för svensk industri. Sverige är en innovativ och tekniskt framgångsrik nation – inte minst inom elektroteknik, säger Henrik Lagerström, sekreterare i IEC TC 104.

IEC TC 104:s standarder gör det möjligt att bedöma hur väl produkter eller system klarar tuffa yttre miljöförhållanden, som extremt varm eller kall temperatur, hög fukthalt eller stötar och vibrationer. I vissa fall kan tillförlitligheten hos de komponenter som testas vara helt avgörande; komponenter i flygplan och kärnkraftverk är bara några exempel.

 

Mia Malmstedt
Electronic Environment