SEES – Svenska föreningen för miljötålighetsteknik inbjuder till vårmöte i Göteborg

SEES  bjuder in till vårmöte . som denna gång kommer att hållas hos SAAB i Göteborg, den 15-16 april. Programmet innehåller utöver vårmöte och föreningsårsmöte även föredrag om bland annat IP-provning i praktiken, samt analys och provning på elektronik, med fokus på lödfogar.

Vårmötet, som alltså är under två dagar, innefattar också en middag för nätverksbyggande, mer informellt utbyte av erfarenheter och idéer, en Labgruppsdiskussion som leds av Göran Jansson, samt en rundvandring och förevisning av Lab på SAAB.

 

Passa på att besöka Svenska Mässan

Vårmötet ligger delvis parallellt med Elektronikmässan i Göteborg, vilken därför med fördel kan besökas dagen innan. På SEES:s hemsida hittar du hela programmet för vårmötet och anmälan behöver göras senast den 13 mars.

 

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter 

 

Välkommen!

 

 

 

Photo for Kockums by YPS Peter Neumann, Hamburg