EMC-cirkeln är sluten

En redaktörs reflektioner . EMC-området föddes för cirka hundra år sedan då rundradiosändningar började. I samma veva uppstod en oro för att elektromagnetiska störningssignaler från elektriska utrustningar i hemmen skulle kunna störa mottagningen av den nya tjänsten.

Ett standardiseringsarbete inleddes där gränsvärden och mätmetoder för strålade störningar skulle utvecklas. Så småningom grundades standardiseringsorganet CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) inom vilket quasipeak detektorn och mätmetoder för oavsiktlig emission började utvecklas. Det var således radiostörningar som var grunden till att EMC-området föddes.

 

Sedan dess har området genomgått en stark utveckling där en stor mängd underdiscipliner utvecklats och området utgör idag ett helt eget vetenskapligt forskningsområde. Från att ha börjat som ett radiorelaterat område så kom radiofrågor så småningom att få mindre fokus i takt med att EMC-metoder anpassade för de analoga tjänsterna utvecklades och tillämpades.

 

Från mitten av 1990-talet påbörjade dock CISPR på nytt att fokusera på radiofrågor i takt med att digitala radiosystem blev allt vanligare. Det visade sig att de äldre mätmetoderna behövde vidareutvecklas för att kunna tillämpas för att skydda digitala tjänster från störningar. De senaste åren har vi kunnat se ett mycket snabbt införande av digitala trådlösa system inom ett brett område av produkter.

 

Intelligenta transportsystem, industristyrning, sensornätverk, larm och övervakningssystem är bara några exempel. I takt med denna utveckling ser vi en tydlig ökning av EMC-frågeställningar som är kopplade till trådlös teknik, både på EMC konferenser och i olika produktsammanhang.

 

Begreppen ”Internet of things” och ”Machine-to Machine Communications (M2M)” används som övergripande begrepp där fjärrstyrning via digitala förbindelser görs. En allt växande del inom dessa tillämpningsområden görs med trådlös teknik vilket gör att EMC-frågor kommer i fokus för att säkra tillförlitligheten. Vi är alltså tillbaka till en liknande situation som när EMC-området föddes en gång i tiden.

 

Nu dock med den stora skillnaden att det är en betydligt större komplexitet av trådlösa tjänster som berörs än bara rundradio. Det är därför viktigt att inse att EMC-aspekter är en viktig förutsättning för att dessa snabbväxande områden ska präglas av tillförlitliga tillämpningar och inte dras med EMC-problem.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment