22 000 ton batterier och elprylar ligger och skräpar i de svenska hemmen

Svenska privatkonsumenter . förvarar 4 000 ton förbrukade batterier och 18 000 ton uttjänta batteridrivna elprylar i hemmen. Det visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. Nu uppmanas alla konsumenter att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylar till återvinning så att de kommer tillbaka in i kretsloppet.

– Svenskarna är duktiga på återvinning men behöver bli bättre . Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre, säger Micaela Westerberg, kommunikationsansvarig på Batteriåtervinningen.

Dagens insamlingsmål är 65 procent vilket motsvarar ungefär vad vi samlar in, men från 2016 höjs insamlingsmålet till 75 procent.

 

– Batterier och små elprylar innehåller mineraler och metaller som inte finns i oändliga mängder. När vi återvinner för vi tillbaka metallerna i kretsloppet igen och vi slipper bryta nya, på så sätt sparar vi på jordens resurser, en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik och batterier, säger Micaela Westerberg

 

I de förbrukade batterierna och elprylarna finns lika mycket stål som i Globen och tillräckligt med metaller för att tillverka 290 000 cyklar eller 130 miljoner nya mobiltelefoner.

 

­– I genomsnitt finns 5 kilo elektronik och batterier i varje svenskt hushåll som inte används längre. Man kan faktiskt säga att de svenska hemmen lider av batteri- och elprylsövervikt, som skulle må bra av att bantas bort. Det skulle gynna miljön och många skulle nog tycka att det vore skönt att bli av med en massa gamla prylar och batterier som bara ligger och skräpar i byrålådorna, säger Micaela Westerberg.

 

Källa: Batteriåtervinningen