Information från svenska IEEE EMC (nov 2014)

Senaste IEEE EMC-mötet . hade temat Blixt – verkan och skydd och arrangerades den 4 november på KTH och Elite Hotel Arcadia i Stockholm. Mötet var ett av våra samarrangemang, som vi ibland genomför tillsammans med SNRV/E. En mer detaljerad rapport från mötets tekniska program finns i en särskild artikel i detta nr av Electronic Environment.

 

Jag vill tacka Professor Rajeev Thottappillil, som var värd för heldagsmötet. Under mötet presenterade Rajeev sin verksamhet på KTH och åhörarna fick även lyssna till presentationer av Karl Gunnar Lövstrand samt Jan-Olof Brink.

Förutom presentationer genomförde vi även ett studiebesök i den gamla reaktorhallen på KTH. Jag hade själv inte möjligheten att vara med på mötet, men jag har bara fått positiva reaktioner om mötet i efterhand.

 

Jag vill även rikta ett stort tack till Jan-Olof Brink, som ställde upp som ordförande på vårt årsmöte som också hölls under dagen, och till Mats Bäckström, ordförande för SNRV/E, som också höll i mötet.

 

Under årsmötet fick vi en ny ordförande, Christer Karlsson, SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och jag vill välkomna honom till ett roligt uppdrag.

Jag vill också passa på att tacka för mig! Det har varit två mycket trevliga och givande år och jag fortsätter som vice ordförande. Under året så har jag tillsammans med IEEE Sweden fått igång arbetet med att utveckla hemsidan. IEEE EMC, Swedish chapter kan i fortsättningen använda en egen flik för att placera mötesprotokoll och viktig information på IEEE Swedens hemsida.

 

Vi kan också glädjas åt nya medlemmar under året. Extra roligt att flera yngre medlemmar tillkommit. Jämfört med många andra svenska chapters har vi en stor andel medlemmar från industrin, vilket jag tror är bra för föreningen.

För att stärka föreningen kommer vi att öka synligheten av föreningen. Vi kommer att fortsätta informationsspridningen via hemsidan och via branschtidningar, som Electronic Environment.

 

Jag tror också att det är viktigt att ständigt se över och förbättra ”nyttan och nöjet” med att gå på mötena. Detta kan vi åstadkomma med intressanta presentationer och studiebesök, vilket gärna kan starta kvällen innan med en informell middag. Som sagt, detta liknar mycket av det vi redan gör! Har ni förbättringsförslag är ni mycket välkomna att höra av er.

 

Jag vill också passa på att gratulera Professor Rajeev Thottappillil, som i dagarna har utnämnts till IEEE Fellow, vilket är en hedersbetygelse och som de skriver i utnämnandet ”for contributions to the understanding of lightning and electromagnetic interference”.

 

Om du är intresserad av att delta på våra möten, hör dig av till vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (ake.lindbeck@saabgroup.com). Mer information om föreningen finns på hemsidan http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc.

 

Kia Wiklundh
Avgående ordf. Swedish Chapter IEEE EMC