Information från svenska IEEE EMC (sept 2014)

Senaste IEEE EMC-mötet . arrangerades den 1 september i anslutning till EMC Europe 2014 i Göteborg. Det var högtidsdagar för oss som är intresserade av EMC när den europeiska konferensen för första gången genomfördes i Sverige. En stor eloge till organisationskommittén som gjorde att konferensen blev så lyckad som den faktiskt blev! Jag vill även tacka organisationskommittén för att vi fick låna lokaler för vårt möte.

 

Under IEEE EMC-mötet höll Björn Bergqvist på Volvo Personvagnar en presentation om Vinnova-projektet EMCCOM. Dagens fordon utrustas med ett stort antal kommunikationssystem varav en del av dessa är viktiga för fordonets säkerhet. Samtidigt finns många kablage och datorer som kan utgöra störningskällor. Projektet syftar till att ta fram enkla modeller för störningspåverkan i digitala kommunikationssystem och ta fram nya testmetoder för störningar på digitala kommunikationssystem.

 

Därefter berättade professor Jonas Ekman om den EMC-verksamhet de bedriver på Luleå tekniska universitet. LTU är en av de få tekniska universitet i Sverige som kan erbjuda EMC-utbildning.

 

Nästa möte kommer att ha temat Blixt – verkan och skydd och mötet kommer att ske den 4 november på KTH och Elite Hotel Arcadia i Stockholm. Mötet genomförs tillsammans med SNRV/E. Professor Rajeev Thottappillil är värd för heldagsmötet och vi kommer att få ta del av ett studiebesök på KTH. Under mötet kommer Rajeev att presentera sin verksamhet och Karl Gunnar Lövstrand samt Jan-Olof Brink kommer båda att hålla var sin presentation inom ämnet med titlarna Lightning protection – a historical perspective, och Blixtskydd i fartyg, en exposé över 30 års erfarenhet.

 

Vid mötet den 4 november kommer vi även att hålla föreningens årsmöte. Vid årsmötet kommer jag att avgå efter 2 år som ordförande och jag vill därför passa på att tacka för mig. Det har varit ett roligt uppdrag som har gjort att jag har fått träffa många nya trevliga människor!

 

Om du är intresserad av att delta på våra möten, hör av dig till mig eller vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com). Mer information om föreingen finns på hemsidan http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc.

 

Kia Wiklundh
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC