Information från svenska IEEE EMC (maj 2014)

Den 20 mars . träffades föreningen på Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, som ligger ca 3 mil norr om Oskarshamn. Vi var totalt 37 stycken som kunde vara med.

Vi fick göra ett studiebesök på O3, som är en av OKGs tre kokvattenreaktorer. Säkerheten var rigorös. Vi fick legitimera oss, gå igenom säkerhetskontroller ungefär som på en flygplats och gå förbi en sprängämnesdetektor. Väl inne utrustades vi med detektorer för radioaktivitet och säkerhetskläder varefter vi fick en guidad tur för att titta på reaktorn.

 

Under dagen fick vi också lyssna till Peter Stenumgaard, FOI, som höll en presentation om störningar mot kritisk infrastruktur. Göran Undén, tidigare på FMV, höll en presentation från K-G Löfstrands kurs om åskskydd på kärnkraftverk. Utöver det fick vi också information av Jan Carlsson, SP, om EMC Europe 2014, som kommer att gå av stapeln i Göteborg, första veckan i september. Per Nordlöf, HKV, informerade om den frekvensproblematik som man står inför inom Försvarsmakten.

 

Jag vill rikta ett stort tack till Jan Welinder på SP, som via sina kontakter såg till att studiebesöket kunde genomföras. Jag vill även skicka ett stort tack till OKG, som bjöd på lunch, fika och arrangerade ett mycket intressant studiebesök.

 

Nästa möte kommer att genomföras i anslutning till EMC Europe i Göteborg, den 1 september, på Svenska Mässan i Göteborg. Vi kör mötet direkt efter att konferensen har avslutats för dagen. Jag hoppas att det blir många av oss som kan delta. Vi återkommer med exakt tid och lokal genom mailutskick och på hemsidan http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc.

 

Om du är intresserad av att delta på våra möten, hör av dig till mig eller vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com).

 

Kia Wiklundh
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC