Information från svenska IEEE EMC (maj 2013)

I mars hade . vi ett IEEE EMC-möte i anslutning till Electronic Environment 2013 i Älvsjö. På mötet planerade vi bland annat nästa möte och fick information av medlemmarna. Konferensen Electronic Environment var som vanligt väldigt trevlig. Vi kunde ta del av många intressanta bidrag och det var en mycket trevlig middag efter första konferensdagen.

 

Den 29 maj kommer vi att ha nästa möte. Det sker på Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg. Utöver presentationer från medlemmarna kommer vi även att få en guidning på observatoriet och en separat presentation av prof. Jan Johansson som arbetar både på SP och Onsala.

 

Till hösten är planen att ha ett gemensamt möte med SNRV på ABB i Västerås med temat Smarta elnät: Framtida elförsörjning och EMC.

 

Om du är intresserad av att delta på mötena, hör av dig till mig eller vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com).

 

Kia Wiklundh
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC