Information från svenska IEEE EMC (feb 2013)

Inom ramen för . Swedish Chapter IEEE EMC genomför vi möten omkring tre gånger per år. Mötena sker ofta på intressanta platser där vi samtidigt kan få ett studiebesök. Under mötena hålls intressanta seminarier med koppling till EMC-området. Vi hoppas också att viktig information kan spridas till medlemmarna under mötena.

 

Om du är intresserad av att delta, hör av dig till mig eller vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com).

 

Nästa möte sker den 19 mars i anslutning till Electronic Environment 2013 i Älvsjö, http://www.electronicenv.se/.

 

Kia Wiklundh
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC