EMC-incidenter

EMC-problem . kan i vissa fall få mycket allvarliga konsekvenser och historien visar fler än ett fall då även dödsfall inträffat och där stora materiella skador uppstått.

Som tur är så är dessa fall inte särskilt vanliga men de visar på vikten av noggrant EMC-arbete. I denna artikel görs en historisk tillbakablick på ett antal allvarliga EMC-relaterade incidenter som finns öppet dokumenterade.

Obemannade flygande farkoster

Användningen av obemannade flygande farkoster (eng. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) tenderar att öka med tiden och det finns flera exempel på vikten av EMC-arbete på dessa farkoster. Obemannade flygande farkoster har i somliga fall en mekanism för självförstörelse om de skulle komma ur drift på ett sätt så att flygningen måste avbrytas abrupt. Självförstörelsemekanismen utlöses typiskt av en särskild radiosignal på en särskild frekvens.

Vid testflygning i USA med den obemannade flygande farkosten Global Hawk förekom sändning på just denna frekvens från ett angränsande testområde vilket ledde till att självförstörelsemekanismen utlöstes av misstag.

En annan obemannad flygande farkost, PIONEER, kraschlandade 1987 vid testflygning från fartyget USS IOWA. Orsaken var att radiosignaler från fartygets kortvågssystem störde fjärrkontrollen så att falska styrkommandon producerades.

Fartyg

Radarsändare och vapen är en farlig kombination om man inte gjort ett gediget EMC-arbete. 1967, under Vietnamkriget, vådautlöste radarsignalen från hangarfartyget USS Forestal en av flygplanens raketer som exploderade på däck. Förödelsen var kraftig med 132 döda, 62 skadade samt 2 saknade.

Under Falklandskriget mellan Argentina och Storbritannien 1982 så sänktes den brittiska robotjagaren HMS Sheffield på grund av ett EMC-problem ombord. Om robotjagaren sände med sin spaningsradar så störde den ut sin egen satellitkommunikation. Om den använde satellitkommunikationen så stördes det varningssystem som skulle varna för missiler med radarmålsökare ut. Alltså: om man sände med satellit störde man ut sitt varningssystem och var dessutom tvingad att ha egen spaningsradar avslagen [4]. Denna ödesdigra kombination orsakade att anflygande Argentinska plan kunde få träff med en missil. Konsekvensen blev 20 dödade och 24 skadade besättningsmän som följd.

Vid operationen Uphold Democracy i Haiti 1994 så användes hangarfartyget USS Eisenhower. Ombord fanns arméversionen av helikoptern Black Hawk. Då man inte kontrollerat att vapnen på Black Hawk skulle klara fartygets radar utan vådautlösning så kunde inte radarn användas. Detta ledde till tekniska och taktiska begränsningar under operationen.

Skärmavbild 2014-11-13 kl. 16.11.33

Helikoptrar och flygplan

Det amerikanska B 52-flygplanet fick störningar på autopiloten efter att man monterat en ny typ av elektroniska komponenter som inte var tåliga mot flygplanets egna radiosystem.

Mellan 1981 och 1987 kraschade Black Hawk-helikoptrar vid fem olika tillfällen sedan de flugit för nära radiosändare. Ett F-16-flygplan kraschade vid flygning för nära en rundradiosändare för VOA (Voice of America). Även ett Tornado-flygplan kraschade sedan det flugit för nära VOA-sändaren i München 1984.

Vid Libyen-attacken 1986 missade flera missiler sina mål och en F-111 kraschade. Orsaken sades i samtliga fall vara EMC-problem. De första attackhelikoptrarna av typen Apache var känsliga mot störningssignaler från exempelvis mikrovågsugnar, TV-sändare samt radarsystem. Bland annat stördes ett varningssystem för överhastighet vilket skulle kunnat orsaka snabbstopp av motorerna.

I Electronic Environment har det tidigare skrivits om den elektroniska reklamskylt som störde ut radiokommunikationen mellan trafikledare och pilot vid Vänersborgs/Trollhättans flygplats.

Övriga exempel

1984 exploderade ett Sovjetiskt ammunitionsförråd efter att en radarsändare belyst förrådet och vådautlöst explosivämnen. Vädersatelliten NOAA-12 som sändes upp 1991 fick plötsligt falska styrkommandon som utlöstes av kraftiga kommersiella radiosändare i Europa.

Tidiga versioner av låsningsfria bromssystem råkade ut för EMC-problem, både på flygplan och på bilar. Bland annat stördes de låsningsfria bromsarna på Mercedes-Benz på en viss sträcka av tyska Autobahn där radiosändare fanns i närheten. Genom att sätta upp ett skärmande nätstaket längs sträckan så löstes problemet tillfälligt.

Under en operation på ett sjukhus användes en utrustning för att svetsa samman plastdelar. Plastsvetsen störde ut patientens övervakningssystem och ledde till att personalen inte upptäckte att blodcirkulationen upphört i en av patientens armar. Armen fick amputeras av skadorna.

En nyinstallerad verkstadsmaskin hade en spänningsomvandlare som endast hade plastkåpa runt sig. Strålade störningar från spänningsomvandlaren fick en takgående kran med långa nedhängande kedjor att börja röra sig fram och tillbaka i verkstadslokalen.

Det finns gott om exempel på mer eller mindre allvarliga EMC-relaterade incidenter och den intresserade kan exempelvis läsa [1], [2] och [3].

Peter Stenumgaard
FOI
Referenser
  1. R.D. Leach and M.B. Alexander, “Electronic Systems Failures and Anomalies Attributed by Electromagnetic Interference”, NASA-reference publication 1374, 1995.
  2. Mario Lucchese, C. Leslie Golliday jr, Anil N. Joglekar, ”Operational Evaluation of Electromagnetic Environmental Effects (E3), Institute for Defense Analyses, PM: May – June 2000
  3. http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/Bananaskins.htm
  4. (1) Sandy Woodward, ”100 dagar – striden om Falklandsöarna”, Marinlitteraturföreningen 1994.