Avledande golv

I de så kallade . ATEX-direktivet föreskrivs att man i Ex-klassade utrymmen zon 0,1 och 20, 21 skall ha avledande golvytor. Syftet med detta är att människor som bär avledande skor, vagnar som har avledande hjul och annan utrustning med avledande yta som placeras på golvet skall bli av med ev elektrostatisk laddning.

Med avledande menar vi golv som har en resistans under 108 ohm ytresistans .

Hur kan man göra för att få ett bra avledande golv som tål lösningsmedel, frätande ämnen och tung trucktrafik?

En metod är att ta bort isolerande beläggningar på befintlig betongplatta. Betong har normalt tillräcklig ledningsförmåga för att uppfylla kravet 108 W. För att golvet skall bli lätt att hålla rent kan man polera ytan och sedan mätta den med vattenglas (kalium eller natrium-silikat). Naturligtvis måste betongplattan ha bra kvalitet beträffande sprickor mm för att det skall fungera bra. Företaget HTC Sweden AB har utvecklat denna metod och har ett nät av utbildade entreprenörer som kan ge råd och svara på frågor.

 

En annan vanlig metod är att gjuta en epoxi-beläggning som innehåller tillsatser för att ge avledningsförmåga. Denna metod kräver mycket god kunskap och erfarenhet för att ge ett bra och homogent resultat. Kravet på underliggande material är att man får god vidhäftning samt att det har god bärighet om man belastar med hög ytlast (t.ex. eltrucktrafik). Företaget Flowcrete i Perstorp marknadsför dessa golvmassor och kan rekommendera erfarna entreprenörer.

 

Naturligtvis kan ett metallgolv vara en utmärkt avledande yta. Den skall dock inte målas med isolerande färg om den skall fungera. Vid entresolplan och liknande är normalt dessa genom byggnadens stomme ansluten till jord, lägger man lösa metallplåtar skall dessa jordförbindas på ett lämpligt sätt.

 

Vid behov av mindre ytor avledande golv och där tung trucktrafik inte förekommer kan man använda lösa mattor med avledning. Det finns både gummimattor och PVC-mattor att köpa i metervara att lägga ut. Dessa skall då anslutas med en jordkabel till ett lämpligt jordtag. Företagen Denios eller Källs Materialhantering är exempel på leverantörer av gummimattor, ESD-center i Malmö marknadsför bl.a. PVC-mattor.

 

Kontrollmätning görs genom att placera en s.k. prob på golvytan och koppla den till ett högresistansinstrument. Sedan skall en känd jordpunkt anslutas till instrumentets andra pol, t.ex. ett vattenrör av metall eller jord i elanläggningen.

 

Vid upphandling av golvbeläggning eller golvbehandling är det viktigt att ha ett tydligt avtal med leverantören/entreprenören vad som skall levereras, vilka resultat som skall nås och en garanti att ledningsförmågan inte försämras med tiden (under förutsättning att golvytan hålls fri från föroreningar). Det har lanserats vattenburna färger som kan ge bra resultat när de är nya men när det blir torr väderlek vintertid så tappar de oftast avledningsförmågan.

 

Krav på avledande golv enl CENELEC TR 50404 (det s.k. ATEX-direktivet) är att golv som skall avleda laddning från maskiner, vagnar mm bör ha en ytresistivitet om max 106 W. Om golvet bara skall avleda laddning från människor och material som hanteras av människor kan man acceptera 108 W. Det kan vara fördelaktigt att kontrollera avledningsförmågan genom att mäta via en människa som bär avledande skor som bör ha ledningsförmåga mellan 105 till 108 W. Mätspänningen skall normalt vara 100 till 1 000 volt, därför fungerar inte s.k. universal-instrument utan det krävs speciellt högohminstrument. Det finns även i Ex-säkert utförande (t.ex. Tietzsch ISO 1Ex) och bör användas om man inte har gjort gasfrihetsmätning.

 

 

 

Anders Thulin

©ATC AB, augusti 2013